Ali Aktaş

Yeni bir iktidar modeli öneriyorum; çatışmacı demokrasiyi geride bırakmalıyız

Başkanlık Sistemi ile mi devam edeceğiz yoksa Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme mi geçeceğiz? Şimdilerde herkes bu soruya cevap arıyor. Bu soruna yönelik yeni ve kapsayıcı bir önerim var; “İktidara...

2014’ten bir yazı: Sol için deniz tükendi; Kültürel İslamcı olun !

Solculuk, sosyal eşitsizliği kaldırmak isteyen, maddiyatın ve sosyal adaletin eşit dağılımını destekleyen siyasi bir kavramdır. Sosyal demokrasi ise, kapitalizmin neden olduğu eşitsizlik ve adaletsizlikleri...

Dindarlık iddiasındakilerin kadınla imtihanı

15 yaşında evlenmeye, kadın haklarına, kadına karşı şiddete ve sair ilgili konulara ilişkin dindarlık iddiasındakilerin açıklamaları bugün toplumla din arasında bir fitne haline gelmiştir. Bugün TÜİK...

Son Paylaşımlar

İSLAM ANAYASA HUKUKU SORUNLARI

İSLAM ANAYASA HUKUKU SORUNLARI

Hz. Peygamber Dönemi ve Öncesi Arap Kabileleri liderlerini genellikle seçerlerdi. Yani seçim usulü geçerli idi. Liderlerini reis, ba’l, rab, seyyid ve şeyh gibi isimlerle isimlendirirlerdi. Bir Arap atasözüne göre...

Kırık Kalpleri Ne Zaman Onaracağız?

Türkiye bir kırık kalpler ülkesidir. Hemen her dönemde mağdur üretmeyi başaran bir siyaset iklimi üzerinden solcular, sağcılar, aleviler, sünniler, laikler vs. vs. vs. toplumun farklı kesimleri hakim zihniyetin zararını...

Haftanın En Popüler Paylaşımları