Ali Aktaş

2014’ten bir yazı: Sol için deniz tükendi; Kültürel İslamcı olun !

Solculuk, sosyal eşitsizliği kaldırmak isteyen, maddiyatın ve sosyal adaletin eşit dağılımını destekleyen siyasi bir kavramdır. Sosyal demokrasi ise, kapitalizmin neden olduğu eşitsizlik ve adaletsizlikleri demokratik sistem içinde kabul edilebilir düzeye indirmeyi amaçlayan siyasi ideolojidir.

Peki niçin “sol için deniz tükendi?”
İslam Ülkelerinde 1.Cihan Harbi sonrası kurulan düzenler bir bir yıkılıyor. En azından pek çoğundan bu siyasi ve fikri düzeneği yıkacak İslamcı akımlar en güçlü haldeler. İslamcılar ya iktidara geliyorlar ya da iktidar adayı durumundalar. Ya da iktidara geldikleri halde darbeye maruz kalmış durumdalar.

Türkiye örneğinden yola çıkacak olursak; iktidarda İslamcı kökenleri güçlü olan bir siyasi parti var. Bu partinin karşısına temelini bu topraklardan almamış söylemlerle yola çıkan hiç bir yapının iktidar olması mümkün değil.

Sosyal eşitsizliği ortadan kaldırmak, gelir dağılımında adalet, bireyin hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi gibi politikaların “sol” başlığı altında savunulması; kavramlar önemli bile olsa bu topraklarda tutunamaz.

Aynı kavram ve değerler İslamın da birincil değerde önem verdiği hususlardır. Hatta İslam en fazla bunlara önem verir.

Dolayısıyla bu kavramların İslamcı bir siyasi muhalefet partisi çatısı altında ifade edilmesi, o jargonla konuşulması, bu toprakların diliyle anlatılması ve istenilmesi ancak sizi iktidara alternatif bir yapı haline getirebilir.

Bu bağlamda kestirmeden sözü bitirelim; Solcular bir makas değiştirmelidir. CHP ile veya sol bir parti ile olmaz. Bu önerdikleri değerleriyle İslamcı bir muhalefet yapısı içerisinde siyaset yapmalarını öneririm. Dolayısıyla solcuların “en azından kültürel anlamda” İslamcı olmalarından veya en azından mevut yaşam tarzlarıyla İslamcı bir partide siyaset yapmalarında başka çıkar yol yok.

Sol veya Sosyal Demokrasi bayrağı açmış ve kendini “sol” olarak tanımlayan partiler için kapılar bu topraklarda kapalı.

Ey Solcular ! İktidar olmak istiyorsanız İslamcı olunuz.

Amelde veya itikatta böyle olmanız da gerekmez. Hatta Müslüman olmanız bile gerekmez. Ama iktidar olmak ve savunduğunuz değerleri iktidara taşımak veya iktidarı savunduğunuz değerleri hayata geçirmesi için zorlamak istiyorsanız en azından “Kültürel anlamda İslamcı” olmaktan başka her kapı bu topraklarda size ve partilerinize kapalı.

Kılıçdaroğlu, CHP tabanını dönüştürebilirse bu Türkiye’ye yapacağı en büyük hizmet olacaktır. Şimdilik “Kültürel İslamcılık” CHP’nin tek çıkış kapısı.

 

28.05.2014

Ali Aktaş

Ahlak, Adalet, Özgürlük, Ekmek için çalışacağız. Eş, Baba, Oğul, Kardeş, Avukat, Saadet Partili.

Yorum Ekle