Ali Aktaş

Yeni bir iktidar modeli öneriyorum; çatışmacı demokrasiyi geride bırakmalıyız

Başkanlık Sistemi ile mi devam edeceğiz yoksa Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme mi geçeceğiz? Şimdilerde herkes bu soruya cevap arıyor. Bu soruna yönelik yeni ve kapsayıcı bir önerim var; “İktidara Muhalefetin de Ortak Olduğu Başkanlık Sistemi”

📌 Bu sistemde Bakanlar Kurulu 21 kişiden oluşur.

📌 Bakanlar, milletvekili genel seçiminde yüzde 5 oy alan her bir parti ya da ittifak grubunun gösterdiği milletvekili ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişileri parti ya da parti gruplarının başkana bildirmesi, başkanın teklifi ve meclisin onayıyla seçilirler.

📌 Her parti ya da parti grubu başkana bakanlar kuruluna alınması için 3 isim önerir, başkan da bunlar arasından birini onaylanması için Meclis’e sunar. Meclis ilgili komisyonu bakan adayını dinler ve onaylanması için Meclis Genel Kuruluna sevk eder. Bakanlıkların dağılımı başkanın takdirindedir. Herhangi bir partiye herhangi bir bakanlık tekeli verilemez, her türlü oligarşik düzen kurma eğilimi en baştan engellenecektir.

📌 Böylece Mecliste yüzde 5 oy alan her parti ya da grup Türkiye’yi yönetmeye ortak olacaktır. Önerdiğimiz sisteme göre 21 kişilik Bakanlar Kurulu, 2018 Seçim Sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında oluşacaktı ve: – AK Parti 9 bakan, – CHP 5 bakan, – HDP 2 bakan, – MHP 2 bakan, – İYİ Parti 2 bakan ile temsil edilecekti.

📌Başkan iki dereceli seçimle işbaşına gelir. Bakanlar Kurulunun başıdır. Ülkenin yöneticisidir. Bakanlar Kurulu kendi çalışma içtüzüğünü oluşturur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş sayılır.

📌Başkanın görev süresi 2 dönem ile sınırlandırılır. Hiçbir şekilde bu kural değiştirilemez.

📌Meclis mecburi önseçimle aday olmuş ve dar bölge sisteminde seçimi kazanmış vekillerden oluşur. Güçlü Meclis ve Güçlü Denetim için gereken seçim ve siyasi partiler yasası değişiklikleri yapılacaktır. Halk kendi vekilini kendisi seçecektir.

Bu sistemle böylece yürümekte olan çatışmacı demokrasi yerine “müzakereci demokrasi” ile yüzde 5 ve üzeri oy alan her parti ya da ittifak grubunun yönetimde görev almasını sağlayacağız. Başkan, bu sistemde bir anlamda “hakem” olarak tüm farklılıkların bütünleştiricisi olacaktır. Böylece bugün yaşadığımız kavga düzenini bu şekilde sonra erdirip devleti tümüyle halka ait kılabiliriz.

Ali Aktaş

Ahlak, Adalet, Özgürlük, Ekmek için çalışacağız. Eş, Baba, Oğul, Kardeş, Avukat, Saadet Partili.

Yorum Ekle